Cyclades Islands                      Kimolos Island


 

Back to Cyclades Islands main page 

Kimolos
  Ventouri S. +30 22870 51219
O mylos tou giatrou +30 22870 51556
Moustakas +30 22870 51392
Ventouris A. +30 22870 51495
Melanitis S. +30 22870 51392
Ventouri I. +30 69722 26789 
Meltemi +30 22870 51386
Pasamichalis G. +30 22870 51340
Petraki M. +30 22870 51314
Sardi E.

+30 22870 51458

 

More hotels in Kimolos Click here       

 

\